slide_1 slide_2 Slide3
Banner1 Banner2 Banner3
A+ A A-

กำหนดการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีกครั้งที่ 13

  • หมวด: SepakThaiLandLeague
  • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2557 17:35
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 3398


กำหนดการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีกครั้งที่ 13

วันที่ 15 มีนาคม-21มิถุนายน 2557

 

สัปดาห์ที่ 1

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

15 มีนาคม 2557

18.00 .

ราชบุรี

สุรินทร์

15 มีนาคม 2557

18.00 .

กรุงเทพมหานคร

กาญจนบุรี

15 มีนาคม 2557

17.30 .

แพร่

นครปฐม

15 มีนาคม 2557

17.30 .

ชลบุรี

พิษณุโลก

15 มีนาคม 2557

17.30 .

ชัยภูมิ

อุบลราชธานี

 

สัปดาห์ที่ 2

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

22 มีนาคม 2557

18.00 .

ราชบุรี

นครปฐม

22 มีนาคม 2557

18.00 .

กาญจนบุรี

พิษณุโลก

22 มีนาคม 2557

17.30 .

สุรินทร์

ชัยภูมิ

22 มีนาคม 2557

17.30 .

กรุงเทพมหานคร

อุบลราชธานี

22 มีนาคม 2557

17.30 .

แพร่

ชลบุรี

 

สัปดาห์ที่ 3

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

29 มีนาคม 2557

18.00 .

กาญจนบุรี

ราชบุรี

29 มีนาคม 2557

18.00 .

นครปฐม

สุรินทร์

29 มีนาคม 2557

17.30 .

พิษณุโลก

กรุงเทพมหานคร

29 มีนาคม 2557

17.30 .

ชัยภูมิ

แพร่

29 มีนาคม 2557

17.30 .

อุบลราชธานี

ชลบุรี

 

สัปดาห์ที่ 4

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

31 มีนาคม 2557

18.00 .

อุบลราชธานี

ราชบุรี

31 มีนาคม 2557

18.00 .

ชลบุรี

ชัยภูมิ

31 มีนาคม 2557

17.30 .

แพร่

พิษณุโลก

31 มีนาคม 2557

17.30 .

กรุงเทพมหานคร

นครปฐม

31 มีนาคม 2557

17.30 .

สุรินทร์

กาญจนบุรี

 

สัปดาห์ที่ 5

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

5 เมษายน 2557

18.00 .

ราชบุรี

ชลบุรี

5 เมษายน 2557

18.00 .

อุบลราชธานี

แพร่

5 เมษายน 2557

17.30 .

ชัยภูมิ

กรุงเทพมหานคร

5 เมษายน 2557

17.30 .

พิษณุโลก

สุรินทร์

5 เมษายน 2557

17.30 .

นครปฐม

กาญจนบุรี

 

สัปดาห์ที่ 6

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

7 เมษายน 2557

18.00 .

ราชบุรี

ชัยภูมิ

7 เมษายน 2557

18.00 .

พิษณุโลก

อุบลราชธานี

7 เมษายน 2557

17.30 .

นครปฐม

ชลบุรี

7 เมษายน 2557

17.30 .

กาญจนบุรี

แพร่

7 เมษายน 2557

17.30 .

สุรินทร์

กรุงเทพมหานคร

 

สัปดาห์ที่ 7

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

18 เมษายน 2557

18.00 .

พิษณุโลก

ราชบุรี

18 เมษายน 2557

18.00 .

ชัยภูมิ

นครปฐม

18 เมษายน 2557

17.30 .

อุบลราชธานี

กาญจนบุรี

18 เมษายน 2557

17.30 .

ชลบุรี

สุรินทร์

18 เมษายน 2557

17.30 .

แพร่

กรุงเทพมหานคร

 

สัปดาห์ที่ 8

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

20 เมษายน 2557

18.00 .

ราชบุรี

กรุงเทพมหานคร

20 เมษายน 2557

18.00 .

สุรินทร์

แพร่

20 เมษายน 2557

17.30 .

ชลบุรี

กาญจนบุรี

20 เมษายน 2557

17.30 .

อุบลราชธานี

นครปฐม

20 เมษายน 2557

17.30 .

ชัยภูมิ

พิษณุโลก

 

สัปดาห์ที่ 9

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

26 เมษายน 2557

18.00 .

แพร่

ราชบุรี

26 เมษายน 2557

18.00 .

กรุงเทพมหานคร

ชลบุรี

26 เมษายน 2557

17.30 .

สุรินทร์

อุบลราชธานี

26 เมษายน 2557

17.30 .

กาญจนบุรี

ชัยภูมิ

26 เมษายน 2557

17.30 .

นครปฐม

พิษณุโลก

 

 

 

สัปดาห์ที่ 10

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

9 พฤษภาคม 2557

18.00 .

ราชบุรี

กาญจนบุรี

9 พฤษภาคม 2557

18.00 .

สุรินทร์

นครปฐม

9 พฤษภาคม 2557

17.30 .

กรุงเทพมหานคร

พิษณุโลก

9 พฤษภาคม 2557

17.30 .

แพร่

ชัยภูมิ

9 พฤษภาคม 2557

17.30 .

ชลบุรี

อุบลราชธานี

 

สัปดาห์ที่ 11

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

11 พฤษภาคม 2557

18.00 .

นครปฐม

ราชบุรี

11 พฤษภาคม 2557

18.00 .

พิษณุโลก

กาญจนบุรี

11 พฤษภาคม 2557

17.30 .

ชัยภูมิ

สุรินทร์

11 พฤษภาคม 2557

17.30 .

อุบลราชธานี

กรุงเทพมหานคร

11 พฤษภาคม 2557

17.30 .

ชลบุรี

แพร่

 

สัปดาห์ที่ 12

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

17 พฤษภาคม 2557

18.00 .

สุรินทร์

ราชบุรี

17 พฤษภาคม 2557

18.00 .

กาญจนบุรี

กรุงเทพมหานคร

17 พฤษภาคม 2557

17.30 .

นครปฐม

แพร่

17 พฤษภาคม 2557

17.30 .

พิษณุโลก

ชลบุรี

17 พฤษภาคม 2557

17.30 .

อุบลราชธานี

ชัยภูมิ

 

สัปดาห์ที่ 13

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

24 พฤษภาคม 2557

18.00 .

ราชบุรี

พิษณุโลก

24 พฤษภาคม 2557

18.00 .

นครปฐม

ชัยภูมิ

24 พฤษภาคม 2557

17.30 .

กาญจนบุรี

อุบลราชธานี

24 พฤษภาคม 2557

17.30 .

สุรินทร์

ชลบุรี

24 พฤษภาคม 2557

17.30 .

กรุงเทพมหานคร

แพร่

 

สัปดาห์ที่ 14

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

31 พฤษภาคม 2557

18.00 .

ชัยภูมิ

ราชบุรี

31 พฤษภาคม 2557

18.00 .

อุบลราชธานี

พิษณุโลก

31 พฤษภาคม 2557

17.30 .

ชลบุรี

นครปฐม

31 พฤษภาคม 2557

17.30 .

แพร่

กาญจนบุรี

31 พฤษภาคม 2557

17.30 .

กรุงเทพมหานคร

สุรินทร์

 

สัปดาห์ที่ 15

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

2 มิถุนายน 2557

18.00 .

ราชบุรี

อุบลราชธานี

2 มิถุนายน 2557

18.00 .

ชัยภูมิ

ชลบุรี

2 มิถุนายน 2557

17.30 .

พิษณุโลก

แพร่

2 มิถุนายน 2557

17.30 .

นครปฐม

กรุงเทพมหานคร

2 มิถุนายน 2557

17.30 .

กาญจนบุรี

สุรินทร์

 

สัปดาห์ที่ 16

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

7 มิถุนายน 2557

18.00 .

ชลบุรี

ราชบุรี

7 มิถุนายน 2557

18.00 .

แพร่

อุบลราชธานี

7 มิถุนายน 2557

17.30 .

กรุงเทพมหานคร

ชัยภูมิ

7 มิถุนายน 2557

17.30 .

สุรินทร์

พิษณุโลก

7 มิถุนายน 2557

17.30 .

กาญจนบุรี

นครปฐม

 

สัปดาห์ที่ 17

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

14 มิถุนายน 2557

18.00 .

ราชบุรี

แพร่

14 มิถุนายน 2557

18.00 .

ชลบุรี

กรุงเทพมหานคร

14 มิถุนายน 2557

17.30 .

อุบลราชธานี

สุรินทร์

14 มิถุนายน 2557

17.30 .

ชัยภูมิ

กาญจนบุรี

14 มิถุนายน 2557

17.30 .

พิษณุโลก

นครปฐม

 

สัปดาห์ที่ 18

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

21 มิถุนายน 2557

18.00 .

กรุงเทพมหานคร

ราชบุรี

21 มิถุนายน 2557

18.00 .

แพร่

สุรินทร์

21 มิถุนายน 2557

17.30 .

กาญจนบุรี

ชลบุรี

21 มิถุนายน 2557

17.30 .

นครปฐม

อุบลราชธานี

21 มิถุนายน 2557

17.30 .

พิษณุโลก

ชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมตะกร้อไทยแลนด์ลีก ฤดูกาลเลคสอง

มาต่อกันด้วยโปรแกรมแข่งขันของฤดูกาลเลคที่สองกันต่อนะขอรับ เพื่อให้บรรดาแฟนคลับได้ติดตาม เชียร์ตัวดาราของท่าน สำหรับในศึกเลค 2 จะมีการเปลี่ยนถ่ายโอนหรือเปิดมีการซื้อขายตัวนักกีฬากันว่าใครจะไปซบไหล่ค่ายไหนกันบ้างก็สุดแล้วแต่เม็ดเงินที่จะสามารถจูงใจให้ตัวดาราไม่ใครก็ใครจะเข้ามาแข่งขันในเลคที่สองอย่างนี้แน่นอน

 

สัปดาห์ที่ 10

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

9 พฤษภาคม 2557

18.00 .

ราชบุรี

กาญจนบุรี

9 พฤษภาคม 2557

18.00 .

สุรินทร์

นครปฐม

9 พฤษภาคม 2557

17.30 .

กรุงเทพมหานคร

พิษณุโลก

9 พฤษภาคม 2557

17.30 .

แพร่

ชัยภูมิ

9 พฤษภาคม 2557

17.30 .

ชลบุรี

อุบลราชธานี

สัปดาห์ที่ 11

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

11 พฤษภาคม 2557

18.00 .

นครปฐม

ราชบุรี

11 พฤษภาคม 2557

18.00 .

พิษณุโลก

กาญจนบุรี

11 พฤษภาคม 2557

17.30 .

ชัยภูมิ

สุรินทร์

11 พฤษภาคม 2557

17.30 .

อุบลราชธานี

กรุงเทพมหานคร

11 พฤษภาคม 2557

17.30 .

ชลบุรี

แพร่

สัปดาห์ที่ 12

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

17 พฤษภาคม 2557

18.00 .

สุรินทร์

ราชบุรี

17 พฤษภาคม 2557

18.00 .

กาญจนบุรี

กรุงเทพมหานคร

17 พฤษภาคม 2557

17.30 .

นครปฐม

แพร่

17 พฤษภาคม 2557

17.30 .

พิษณุโลก

ชลบุรี

17 พฤษภาคม 2557

17.30 .

อุบลราชธานี

ชัยภูมิ

สัปดาห์ที่ 13

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

24 พฤษภาคม 2557

18.00 .

ราชบุรี

พิษณุโลก

24 พฤษภาคม 2557

18.00 .

นครปฐม

ชัยภูมิ

24 พฤษภาคม 2557

17.30 .

กาญจนบุรี

อุบลราชธานี

24 พฤษภาคม 2557

17.30 .

สุรินทร์

ชลบุรี

24 พฤษภาคม 2557

17.30 .

กรุงเทพมหานคร

แพร่

สัปดาห์ที่ 14

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

31 พฤษภาคม 2557

18.00 .

ชัยภูมิ

ราชบุรี

31 พฤษภาคม 2557

18.00 .

อุบลราชธานี

พิษณุโลก

31 พฤษภาคม 2557

17.30 .

ชลบุรี

นครปฐม

31 พฤษภาคม 2557

17.30 .

แพร่

กาญจนบุรี

31 พฤษภาคม 2557

17.30 .

กรุงเทพมหานคร

สุรินทร์

สัปดาห์ที่ 15

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

2 มิถุนายน 2557

18.00 .

ราชบุรี

อุบลราชธานี

2 มิถุนายน 2557

18.00 .

ชัยภูมิ

ชลบุรี

2 มิถุนายน 2557

17.30 .

พิษณุโลก

แพร่

2 มิถุนายน 2557

17.30 .

นครปฐม

กรุงเทพมหานคร

2 มิถุนายน 2557

17.30 .

กาญจนบุรี

สุรินทร์

สัปดาห์ที่ 16

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

7 มิถุนายน 2557

18.00 .

ชลบุรี

ราชบุรี

7 มิถุนายน 2557

18.00 .

แพร่

อุบลราชธานี

7 มิถุนายน 2557

17.30 .

กรุงเทพมหานคร

ชัยภูมิ

7 มิถุนายน 2557

17.30 .

สุรินทร์

พิษณุโลก

7 มิถุนายน 2557

17.30 .

กาญจนบุรี

นครปฐม

สัปดาห์ที่ 17

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

14 มิถุนายน 2557

18.00 .

ราชบุรี

แพร่

14 มิถุนายน 2557

18.00 .

ชลบุรี

กรุงเทพมหานคร

14 มิถุนายน 2557

17.30 .

อุบลราชธานี

สุรินทร์

14 มิถุนายน 2557

17.30 .

ชัยภูมิ

กาญจนบุรี

14 มิถุนายน 2557

17.30 .

พิษณุโลก

นครปฐม

สัปดาห์ที่ 18

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ทีมเหย้า

ทีมเยือน

21 มิถุนายน 2557

18.00 .

กรุงเทพมหานคร

ราชบุรี

21 มิถุนายน 2557

18.00 .

แพร่

สุรินทร์

21 มิถุนายน 2557

17.30 .

กาญจนบุรี

ชลบุรี

21 มิถุนายน 2557

17.30 .

นครปฐม

อุบลราชธานี

21 มิถุนายน 2557

17.30 .

พิษณุโลก

ชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

Login or Register

LOG IN