B14
A+ A A-

ประวัติศาสตร์กีฬาตะกร้อของประเทศไทย
โดย... นายปิยศักดิ์ มุทาลัย
BY... PIYASAK MUTALAI

            เมื่อบรรพกาล อนุมานว่า ปี พ.ศ. 2133-2149 (ค.ศ. 1590-1606) ประเทศไทย เดิมชื่อ "ประเทศสยาม" เมื่อครั้ง "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในยุคสมัย "กรุงศรีอยุธยา" เป็นเมืองหลวง คนไทยหรือคนสยาม มีการเริ่มเล่นตะกร้อที่ทำด้วย "หวาย" ซึ่งเป็นการเล่น "ตะกร้อวง" (ล้อมวงกันเตะ)

ปี พ.ศ. 2199-2231 (ค.ศ. 1656-1688) มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ว่า ในสมัย "สมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในยุคสมัย กรุงศรีอยุธยา เป็นเมืองหลวง มีคณะสอนศาสนาชาว "ฝรั่งเศส" มาพำนักในกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2205 (22 August 1662) มีการสร้างวัดนักบุญยอเซฟ นิกายโรมันคาทอริก ซึ่งมีบันทึกของ "บาทหลวง เดรียง โลเนย์" ว่าชาวสยามชอบเล่นตะกร้อกันมาก
ต่อมา ปี พ.ศ. 2315 (ค.ศ. 1771) เป็นช่วงหมดยุค "กรุงศรีอยุธยา" ซึ่งเป็นตอนต้นแห่งยุคสมัย "กรุงธนบุรี" เป็นเมืองหลวง ได้มีชาวฝรั่งเศสชื่อ "นายฟรังซัว อังรี ตุระแปง" ได้บันทึกในหนังสือชื่อ "HISTOIRE DU ROYAUME DE SIAM" พิมพ์ที่ "กรุงปารีส" ระบุว่า "ชาวสยาม" ชอบเล่นตะกร้อในยามว่างเพื่อออกกำลังกาย
ปี พ.ศ. 2395 (ค.ศ. 1850) ในยุค "กรุงรัตนโกสินทร์" หรือ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง ยังมีข้ออ้างอิงในหนังสือชื่อ "NARATIVE OF A FESIDENCE IN SIAM" ของชาวอังกฤษชื่อ "นายเฟรเดอริค อาร์ เซอร์นีล" ระบุว่ามีการเล่นตะกร้อในประเทศสยาม
การเล่นตะกร้อ ของคนไทยหรือคนสยาม มีหลักฐานอ้างอิงค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีการเล่นกันมานานแล้ว ตั้งแต่ยุคสมัย "กรุงศรีอยุธยา" เป็น เมืองหลวง พยานหลักฐานสำคัญที่จะยืนยันหรืออ้างอิงได้ดีที่สุด น่าจะเป็นบทกวีในวรรณคดีต่าง ๆ ของแต่ละยุคสมัยที่ร้อยถ้อยความเกี่ยวพันถึง "ตะกร้อ" ไว้ เช่น
ปี พ.ศ. 2276-2301 (ค.ศ. 1733-1758) ในยุคสมัย "พระเจ้าบรมโกศ" ครอง "กรุงศรีอยุธยา" ซึ่งเป็นยุคที่วรรณคดีหรือวัฒนธรรมด้านอักษรศาสตร์เฟื่องฟู ก็มีกวีหลายบทเกี่ยวพันถึง "ตะกร้อ"
ปี พ.ศ. 2352-2366 (ค.ศ. 1809-1823) เป็นยุคตอนต้นของ "กรุงรัตนโกสินทร์" (กรุงเทพมหานคร) เป็นเมืองหลวง สมัย "พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" (รัชกาลที่ 2) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในพระราชนิพนธ์ร้อยกรองของวรรณคดีเรื่อง "อิเหนา" และเรื่อง "สังข์ทอง" มีบทความร้อยถ้อยความเกี่ยวพันถึง "ตะกร้อ" ด้วย
ปี พ.ศ. 2366-2394 (ค.ศ. 1823-1851) ในยุคสมัย "กรุงรัตนโกสินทร์" เป็นเมืองหลวง สมัย "สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" (รัชกาลที่ 3) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ในบทกวีของ "สุทรภู่" กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เขียนบทกวี นิราศเมืองสุพรรณ ในปี พ.ศ. 2384 (ค.ศ. 1841) มีร้อยถ้อยความเกี่ยวพันถึง "ตะกร้อ" ไว้เช่นกัน
เหตุผลหรือข้ออ้างที่กล่าวมาทั้งหลายทั้งปวง ย่อมถือเป็นพยานหลักฐานไว้ว่า "คนสยามหรือคนไทย" ได้เล่น "ตะกร้อ" มาเป็นเวลาช้านานแล้ว
ปี พ.ศ. 2468-2477 (ค.ศ. 1925-1934) ในยุคสมัย "กรุงรัตนโกสินทร์" เป็นเมืองหลวง สมัย "สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ (รัชกาลที่ 7) ได้มีการปรับปรุงหรือดัดแปลงการเล่นตะกร้อขึ้นหลายรูปแบบ ซึ่งมี "ตะกร้อลอดห่วง", "ตะกร้อข้ามตาข่าย", "ตะกร้อชิงธง", "ตะกร้อพลิกแพลง" และ "การติดตะกร้อตามร่างกาย"
ปี พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) โดย "หลวงมงคลแมน" ชื่อเดิม "นายสังข์ บูรณะศิริ" เป็นผู้ริเริ่มวิธีการเล่น "ตะกร้อลอดห่วง" และเป็นผู้คิดประดิษฐ์ "ห่วงชัยตะกร้อ" ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเดิม "ห่วงชัยตะกร้อ" เรียงติดกันลงมา มี 3 ห่วง แต่ละห่วงมีความกว้างไม่เท่ากัน กล่าวคือ ห่วงบนเป็นห่วงเล็ก, ห่วงกลางจะกว้างกว่าห่วงบน และห่วงล่างสุดมีความกว้างกว่าทุกห่วง เรียกว่า "ห่วงใหญ่"
ต่อมาได้มีการปรับปรุง-เปลี่ยนแปลง รูปทรงของห่วงชัยเป็น "สามเส้าติดกัน" โดยทั้ง 3 ห่วง (สามด้าน) มีความกว้างเท่ากัน ดังที่ใช้ทำการแข่งขันในปัจจุบัน
การติดตะกร้อตามร่างกาย สมควรต้องบันทึกหรือเขียนไว้เป็นหลักฐานด้วย เพราะถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งการติดลูกตะกร้อไว้ตามร่างกายเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย ต้องได้รับการฝึกอย่างมากประกอบกับพรสวรรค์ เพราะการติดลูกตะกร้อ ต้องกระทำกันโดยลูกตะกร้อลอยมาในอากาศ และผู้เล่นต้องใช้อวัยวะของร่างกาย เช่น หน้าผาก, ไหล่, คอ, คาง, ข้อพับแขน, ข้อพับขาด้านหลังหรือขาหนีบ เป็นต้น โดยไม่ให้ลูกตะกร้อตกพื้น ผู้ที่สมควรบันทึกไว้เป็นหลักฐานหรือเกียรติประวัติ มีจำนวน 5 คนได้แก่
1. ปี พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) หม่องปาหยิน (คนพม่า) สามารถติดตะกร้อได้จำนวน 5 ลูก
การที่นำเอาชื่อ หม่องปาหยิน บันทึกไว้เป็นประวัติการติดลูกตะกร้อของไทย ก็เพราะว่าหม่องปา
หยิน อาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยยังหนุ่ม มีภรรยาเป็นคนไทย, ประกอบอาชีพอยู่ในประ -
เทศไทย จนเสียชีวิต
2. นางชลอศรี ชมเฉวก เป็นชาว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถติดลูกตะกร้อได้ จำนวน 9 ลูก
3. นายแปลง สังขวัลย์ เป็นชาว กรุงเทพมหานคร สามารถติดลูกตะกร้อได้ จำนวน 9 ลูก
4. นายคล่อง ไตรสุวรรณ เป็นชาว อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถติดลูกตะกร้อได้ 11 ลูก
5. นายประสงค์ แสงจันทร์ เป็นชาว จังหวัดสิงห์บุรี สามารถติดลูกตะกร้อได้จำนวน 24 ลูก ซึ่งมี
การดัดแปลงลูกตะกร้อบางลูกให้เล็กลง (ปัจจุบันอายุ 64 ปี ยังสามารถทำการแสดงโชว์)

ในช่วงปี พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) คนสยามหรือคนไทย มีความชื่นชอบกีฬาตะกร้อกันอย่างแพร่หลายขึ้น เพราะตามเทศกาลงานวัดต่าง ๆ ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น วัดสระเกศ (ภูเขาทอง), วัดโพธิ์ท่าเตียน, วัดอินทรวิหาร (บางขุนพรหม) ได้เชิญ หม่องปาหยิน ไปแสดงโชว์การติดลูกตะกร้อตามร่างกาย ซึ่งมีการเก็บเงินค่าชมด้วย หลังยุค หม่องปาหยิน ยังมี หม่อมราชวงศ์อภินพ นวรัตน์ (หม่อมป๋อง) เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีความสามารถเล่นตะกร้อพลิกแพลง ซึ่งก็ได้รับเชิญไปเดาะตะกร้อโชว์ตามเทศกาลงานวัด, โรงเรียน และมหาวิทยาลัยด้วย

ปี พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้ง "สมาคมกีฬาสยาม" อย่างเป็นทางการ โดยมี "พระยาภิรมย์ภักดี" เป็น นายกสมาคมกีฬาสยาม คนแรก ซึ่งได้จัดให้มีการแข่งขัน "ตะกร้อข้ามตาข่าย" ที่ท้องสนามหลวง เป็นครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) นายผล พลาสินธุ์ ร่วมกับ นายยิ้ม ศรีหงส์, หลวงสำเร็จวรรณกิจ และ ขุนจรรยาวิทิต ได้ปรับปรุง-แก้ไขวิธีการเล่น ตะกร้อข้ามตาข่าย ซึ่งบางคนก็ได้อ้างว่า กลุ่มของ นายผล พลาสินธุ์ เป็นผู้คิดวิธีการเล่นตะกร้อ "ข้ามเชือก" มาก่อน โดยดัดแปลงจากกีฬา "แบดมินตัน" และได้มีการจัดการแข่งขันที่ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" เป็นครั้งแรก
ข้ออ้างดังกล่าว ผู้เขียนไม่สามารถยืนยันได้ และขอยกคุณงามในคุณูปการให้แก่ทุกท่านที่กล่าวนามไว้เป็นสาระสำคัญ
ปี พ.ศ. 2475-2479 (ค.ศ. 1932-1936) นายยิ้ม ศรีหงส์ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ "โรงพิมพ์ศรีหงส์" เป็น นายกสมาคมกีฬาสยาม คนที่ 2 ได้จัดการแข่งขันกีฬาไทยหลายอย่าง เช่น กีฬาว่าว, ตะกร้อลอดห่วง, ตะกร้อข้ามตาข่าย, ตะกร้อวงเล็ก, ตะกร้อวงใหญ่ และตะกร้อชิงธง ที่ท้องสนามหลวง เป็นการเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญ ฉบับแรกของประเทศสยาม หรือประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย ร.น. ได้ก่อตั้ง "กรมพลศึกษา" และท่านก็ได้ดำรงตำแหน่ง "อธิบดีกรมพลศึกษา" คนแรก จึงได้รับสมญานามว่า "บิดาแห่งกรมพลศึกษา" ซึ่งท่านเป็นผู้มีความสำคัญยิ่ง ในการปรับปรุง-แก้ไข วิธีการเล่นตะกร้อ โดยมีผู้ให้ความช่วยเหลือที่สำคัญ จำนวน 5 คน คือ คุณพระวิบูลย์, คุณหลวงมงคลแมน, คุณหลวงประคูณ, พระยาอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ์ และ พระยาภักดีนรเศรษฐ (นายเลิด) เป็นเจ้าของกิจการรถเมล์และโรงน้ำแข็ง
ปี พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936) พระยาจินดารักษ์ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง "อธิบดีกรมพลศึกษา" คนที่ 2 ท่านได้เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุง-แก้ไข กติกากีฬาตะกร้อข้ามตาข่าย ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่ง "กรมพลศึกษา" ได้ประกาศใช้กติกากีฬาตะกร้อข้ามตาข่าย อย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937) และจัดให้มีการแข่งขันระหว่างโรงเรียนมัธยมชาย ขึ้นทั่วประเทศไทย ด้วย
ปี พ.ศ. 2480-2484 (ค.ศ. 1937-1941) นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย ร.น. ได้เป็น "นายกสมาคมกีฬาสยาม"
ในช่วงปี พ.ศ. 2482 (ปี ค.ศ. 1939) "ประเทศสยาม" ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ประเทศไทย" จึงทำให้ นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย ร.น. ดำรงตำแหน่งสองสถานภาพในคราวเดียวกัน กล่าวคือ ดำรงตำแหน่ง "นายกสมาคมกีฬาสยาม" และ "นายกสมาคมกีฬาไทย" ด้วย เพราะว่า "สมาคมกีฬาสยาม" ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมกีฬาไทย" ตามการเปลี่ยนชื่อของประเทศ นั่นเอง
ปี พ.ศ. 2484-2490 (ค.ศ. 1941-1947) พระยาจินดารักษ์ เป็น นายกสมาคมกีฬาไทย
ปี พ.ศ. 2490-2498 (ค.ศ. 1947-1955) พันเอกหลวงรณสิทธิ์ เป็น นายกสมาคมกีฬาไทย
ปี พ.ศ. 2497-2498 (ค.ศ. 1954-1955) จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เป็น ผู้อุปถัมภ์พิเศษ
ปี พ.ศ. 2498-2500 (ค.ศ. 1955-1957) จอมพลเรือหลวงยุทธศาสตร์โกศล ร.น.
เป็น นายกสมาคมกีฬาไทย
ปี พ.ศ. 2500-2503 (ค.ศ. 1957-1960) พลเอกประภาส จารุเสถียร เป็น นายกสมาคมกีฬาไทย
ในปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) พลเอกประภาส จารุเสถียร ได้นำความกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์ปัจจุบัน) ขอให้ "สมาคมกีฬาไทย" อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 18 เมษายน 2503 (18 April 1960) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงรับ "สมาคมกีฬาไทย" ไว้ใน "พระบรมราชูปถัมภ์"
สมาคมกีฬาไทย จึงได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น "สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ปี พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "กีฬาแหลมทอง" หรือ "เซียพเกมส์" ครั้งที่ 1 ประเทศพม่า ได้นำนักกีฬาตะกร้อ (พม่า เรียกตะกร้อว่า "ชินลง") มาเล่นหรือแสดงตามรูปแบบของพม่า ให้คนไทยได้ชมในลักษณะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) ประเทศพม่า เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "กีฬาเซียพเกมส์" ครั้งที่ 2 ได้เชิญนักกีฬาตะกร้อไทยไปร่วมโชว์แสดง ซึ่งประเทศไทย ได้ส่งทีมตะกร้อลอดห่วง ไปทำการโชว์แสดง และได้รับการชื่นชอบจากชาวพม่าเป็นอย่างมาก
ปี พ.ศ. 2504-2511 (ปี ค.ศ. 1961-1968) พลเอกประภาส จารุเสถียร เป็น นายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ปฐมเหตุแห่งการบรรจุเข้าสู่กีฬาระดับชาติ
กีฬาตะกร้อ เป็นกีฬาของชนชาติเอเชีย ซึ่งมีหลายประเทศนิยมเล่นกัน แต่ละประเทศก็มีวิธีการเล่นหรือกติกาที่แตกต่างกัน
พม่า เตะกันแบบล้อมเป็นวง (5-6 คน) พม่า เรียกตะกร้อว่า "ชินลง"
มาเลเซีย เล่นตะกร้อข้ามตาข่าย ซึ่งดัดแปลงการเล่นมาจากกีฬาวอลเลย์บอล แต่ได้กำหนดให้สนามเล็กลง และมีผู้เล่นน้อยลง (จาก 6 คน เหลือ 3 คน) เรียกว่า "เซปัก รากา จาริง" โดยแปลความหมายได้ว่า "เตะตะกร้อข้ามตาข่าย" มาเลเซีย เรียกตะกร้อว่า "รากา"
กำเนิดกีฬาเซปักตะกร้อ
ระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน 2508 (March-April 1965) สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเทศกาล "กีฬาไทย" โดยจัดให้มีการแข่งขัน ว่าว, กระบี่-กระบอง และตะกร้อ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งครั้งนั้น สมาคมกีฬาตะกร้อ จากเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ได้นำวิธีการเล่นตะกร้อของ "มาเลเซีย" คือ "เซปัก รากา จาริง" มาเผยแพร่ให้คนไทยรู้จัก ในเชิงเชื่อมสัมพันธไมตรี และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกติกาของตะกร้อไทยด้วย
สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการสาธิตกีฬาตะกร้อของทั้งสองประเทศ ระหว่างไทย กับ มาเลเซีย โดยผลัดกันเล่นตามกติกาของ "มาเลเซีย" 1 วัน, เล่นแบบกติกา ของไทย 1 วัน
กติกาของไทยสมัยก่อน เรียกว่า "ตะกร้อข้ามตาข่าย" สาระสำคัญของกติกาพอสังเขป ดังนี้
1. สนามแข่งขันและตาข่ายคล้ายกันกับ กีฬาแบดมินตัน (ความยาวสนามสั้นกว่า)
2. จำนวนผู้เล่นและคะแนนการแข่งขัน
2.1 การเล่น 3 คน แต่ละเซท จบเกมที่ 21 คะแนน (แข่งขัน 2 ใน 3 เซท)
2.2 การเล่น 2 คน (คู่) แต่ละเซท จบเกมที่ 15 คะแนน (แข่งขัน 2 ใน 3 เซท)
2.3 การเล่น 1 คน (เดี่ยว) แต่ละเซท จบเกมที่ 11 คะแนน (แข่งขัน 2 ใน 3 เซท)
3. ผู้เล่นแต่ละคน-แต่ละทีม สามารถเล่นได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (2 จังหวะ)
4. ผู้เล่นแต่ละคน-แต่ละทีม ช่วยกันไม่ได้ หากผู้ใดถูกลูกตะกร้อจังหวะแรก ผู้นั้นต้องเล่นลูกให้ข้าม
ตาข่ายต่อไป
5. การเสิร์ฟ แต่ละคนต้องโยนและเตะลูกด้วยตนเองตามลำดับกับมือ ซึ่งเรียกว่ามือ 1, มือ 2 และมือ
3 มีลูกสั้น-ลูกยาว
กติกาของมาเลเซีย เล่นแบบ "ข้ามตาข่าย" เช่นเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า "เซปัก รากา จาริง" ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ดัดแปลงการเล่นมาจาก กีฬาวอลเลย์บอล โดยมีนักกีฬาฝ่ายละ 3 คน แต่ละคนสามารถเล่นลูกตะกร้อได้คนละ ไม่เกิน 3 ครั้ง/จังหวะ และสามารถช่วยกันได้ ต้องให้ลูกตะกร้อข้ามตาข่าย ซึ่งเมื่อก่อน "เซปัก รากา จาริง" แต่ละเซทจบเกมที่ 15 คะแนน แข่งขัน 2 ใน 3 เซท เช่นเดียวกัน
การสาธิตกีฬาตะกร้อระหว่างไทย กับ มาเลเซีย
วันแรก เล่นกติกาของไทย ปรากฏว่าไทยชนะด้วย 21 ต่อ 0 คะแนน นักกีฬาไทยประกอบด้วย 1. จ.ส.ต.เจริญ ศรีจามร, 2. ร.อ.จำเนียร แสงสม และ 3. นายชาญ ธรรมวงษ์ ซึ่งทั้ง 3 คนได้เสียชีวิตแล้ว
วันที่สอง เล่นกติกาของมาเลเซีย ปรากฏว่ามาเลเซีย ชนะด้วย 15 ต่อ 1 คะแนน นักกีฬาไทยประกอบด้วย 1. ส.อ.สวัลย์ วงศ์พิพัฒน์, 2. นายประเสริฐ นิ่มงามศรี และ 3. นายสำเริง หวังวิชา ซึ่งทั้ง 3 คนได้เสียชีวิตแล้ว
จากผลของการสาธิต แสดงให้เห็นว่าต่างฝ่ายต่างถนัดหรือมีความสามารถการเล่นในกติกาของตน จึงได้มีการประชุมพิจารณาร่วมกัน กำหนดกติกาการเล่นตะกร้อขึ้นใหม่ เพื่อนำเสนอเข้าแข่งขันใน "กีฬาเซียพเกมส์" ต่อไป
ข้อตกลงสรุปได้ดังนี้...
- วิธีการเล่นและรูปแบบสนามแข่งขัน ให้ถือเอารูปแบบของประเทศ "มาเลเซีย"
- อุปกรณ์การแข่งขัน (ลูกตะกร้อ-เน็ต) และขนาดความสูงของเน็ต ให้ถือเอารูปแบบของประเทศ
"ไทย"
- และได้ตั้งชื่อกีฬาตะกร้อนี้ว่า "เซปัก-ตะกร้อ" เป็นภาษาของ 2 ชาติรวมกัน กล่าวคือคำว่า "เซปัก"
เป็นภาษามาเลเซีย แปลว่า "เตะ" คำว่า "ตะกร้อ" เป็นภาษาไทย หมายถึง ลูกบอล
ปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1695) ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "กีฬาเซียพเกมส์" ครั้งที่ 3 ได้บรรจุ "กีฬาเซปักตะกร้อ" เข้าแข่งขันระดับชาติเป็นครั้งแรก โดยมีการแข่งขันประเภททีมชุดเพียงประเภทเดียว (แข่งขัน 2 ใน 3 ทีม) ซึ่งมีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 3 ชาติ ได้แก่ มาเลเซีย, ไทย และสิงคโปร์ การแข่งขันครั้งนั้น ทีมไทยกับทีมมาเลเซีย เป็นคู่ชิงชนะเลิศ ผลของการแข่งขันปรากฏว่า ทีมมาเลเซีย ได้ครองเหรียญทอง สามารถชนะทีมไทยทั้ง 3 ทีม
ปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "กีฬาเซียพเกมส์" ครั้งที่ 4 มีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 4 ชาติ ได้แก่ ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และลาว การแข่งขันครั้งนั้น ทีมไทย กับทีมมาเลเซีย เป็นคู่ชิงชนะเลิศ ผลของการแข่งขันปรากฏว่า ทีมไทย ได้ครองเหรียญทอง สามารถชนะทีมมาเลเซีย ทั้ง 3 ทีม
ปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ประเทศพม่า เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "กีฬาเซียพเกมส์" ครั้งที่ 5 ไม่มีการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ มีเพียงการโชว์แสดงการเล่นตะกร้อของแต่ละประเทศเท่านั้น ซึ่งประเทศไทย ได้นำทีมตะกร้อลอดห่วงไปแสดงโชว์
ปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ประเทศไทย มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่
ปี พ.ศ. 2512-2516 (ปี ค.ศ. 1969-1973) พลเอกประภาส จารุเสถียร เป็นนายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) หลวงสัมฤทธิ์วิศวกรรม เป็นนายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
หลวงสัมฤทธิ์วิศวกรรม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เพียงปีเดียวก็ลาออก เนื่องจากสุขภาพไม่ดี
ปี พ.ศ. 2518-2526 (ค.ศ. 1975-1983) พลโทผเชิญ นิมิบุตร เป็นนายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
การก่อตั้ง "สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย"
ในช่วงที่ พลโทผเชิญ นิมิบุตร ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อภายในประเทศไทยอย่างมากมายหลายประการ ซึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญได้แก่
ปี พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่าสมาคมกีฬาไทยฯ มีความรับผิดชอบ "กีฬาไทย" หลายประเภท ดูแลไม่ทั่วถึง ไม่สามารถพัฒนา "กีฬาเซปักตะกร้อ" ให้ก้าวหน้า

ข่าวเลาะคอร์ดตะกร้อ2017

Prev Next

ผู้บริหารปทุมธานี"อินทรีย์เจ้าเวหา" เปิดบ้านนัดแรกผู้ชมคึกคัก ปลื้มเก็บ 2 แต้มสำเร็จ 17-07-60

ผู้บริหารปทุมธานี"อินทรีย์เจ้าเวหา" เปิดบ้านนัดแรกผู้ชมคึกคัก ปลื้มเก็บ 2 แต้มสำเร็จ 17-07-60

ผู้บริหารปทุมธานี"อินทรีย์เจ้าเวหา" เปิดบ้านนัดแรกผู้ชมคึกคัก ปลื้มเก็บ 2 แต้มสำเร็จสวัสดีครับ แฟนๆชาวเลาะคอร์ตตะกร้อและสาวกตะกร้อลีกทุกท่าน การแข่งขันเซปักตะกร้อ "ไทยแลนด์ลีก" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 ประจำสัปดาห์ที่ 2 วันนื้ทีมงาน สุดสาคร ขอรายงานจากผลการแข่งขันในนัดนี้ทำให้ ม.กรุงเทพธนบุรี นครปฐม แพร่ และปทุมธานี สามารถเก็บ 2 แต้มในนัดนี้ ซึ่งในแต่ละสนามก็ขับเคี่ยวไล่ล่าเก็บแต้มกันอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะสนามเจวานิว "ปทุมธานี" เต็มไปด้วยผู้ชมและแฟนคลับที่ล้นหลามทำให้สนามนั้นดูแคบไปถนัดตาพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในนัดแรกของ ปทุมธานี "อินทรีย์เจ้าเวหา"...

Read more

เจาะลึกตะกร้อไทยแลนด์ลีก นัดสัปดาห์ที่ 3 17-07-60

เจาะลึกตะกร้อไทยแลนด์ลีก นัดสัปดาห์ที่ 3 17-07-60

เจาะลึกตะกร้อไทยแลนด์ลีก นัดสัปดาห์ที่ 3สวัสดีครับแฟนๆ ชาวเลาะคอร์ตตะกร้อและสาวกตะกร้อลีกทุกท่าน เปิดไปได้ 2 นัด 2 สัปดาห์กันแล้ว สำหรับการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 ในสัปดาห์ที่ 2 ถือว่าเกมแข่งขันทุกสนามเริ่มทวีความเข้มข้นร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆกันแล้ว ยังคงไล่ล่าเก็บแต้มกันสนุกสนาน มาถึงคิวเจาะลึกเกมแข่งขันเซปักตะกร้ออาชีพ "ไทยแลนด์ลีก" ครั้งที่ 16 นัดสัปดาห์ที่ 3นัดที่ 3 มีแข่งขันทั้งหมด 5 คู่ 5 สนามในวันเสาร์ที่...

Read more

วิเคราะห์เจาะลึกแต่ละทีม สัปดาห์ที่ 2"ตะกร้อลีก"10-07-60

วิเคราะห์เจาะลึกแต่ละทีม สัปดาห์ที่ 2"ตะกร้อลีก"10-07-60

วิเคราะห์เจาะลึกแต่ละทีม สัปดาห์ที่ 2"ตะกร้อลีก"สวัสดีครับแฟนๆ ชาวเลาะคอร์ตตะกร้อทุกท่าน หลังจากได้ทราบผลแข่งขันเซปักตะกร้ออาชีพ "ไทยแลนด์ลีก" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 ในนัดเปิดสนามแมตช์แรกกันไปแล้ว ถือว่าทุกอย่างเครียร์ชัดเจนแบบไม่ต้องสงสัย สำหรับคอแฟนตะกร้อทุกท่านที่ได้เฝ้าติดตามมาโดยตลอด ในคอลัมน์แห่งนี้นะครับ ต้องกราบของพระคุณอย่างสูงที่ยังคงเป็นแฟนคลับอย่างเหนี่ยวแน่น วันนี้ทีมงาน สุดสาคร จะไปเจาะลึกแต่ละทีมกันครับ...ก่อนอื่นไปดูโปรแกรมแข่งขัน สัปดาห์ที่ 2 คู่ที่ 1 ที่โรงยิมส์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เจ้าบ้าน ชลบุรี พบกับ นครปฐม คู่นี้ขอเปลี่ยนแปลงจากวันเสาร์ยกมาแข่งในวันจันทร์ที่...

Read more

6 คนตัวจริงทีมชาติชายและหญิง ชุดศึกลุยตะกร้อโลก“คิงส์คัพ” ครั้งที่ 31 15-09-59

6 คนตัวจริงทีมชาติชายและหญิง ชุดศึกลุยตะกร้อโลก“คิงส์คัพ” ครั้งที่ 31 15-09-59

ผลจากการได้คัดเลือกสรรหาตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลชายและหญิง เพื่อมุ่งสู่แมตช์ ตะกร้อชิงแชมป์โลก "คิงส์คัพ" ครั้งที่ 31 ในห้วงวันที่ 17-23 ตุลาคมนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ภายใต้กำกับดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดจากพ่อบ้าน นายธนวัฒน์ ประสงค์เจริญ เลขาฯสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้จัดการทีมชาติไทย นายธวัช กุมุทพงษ์พานิช และนายไพโรจน์ อาชารุ่งโรจน์ มาเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนเกณฑ์การคัดเลือกในครั้งนี้ถือว่าเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งก็มีคนสมหวังผิดหวังเป็นเรื่องของธรรมดา ซึ่งถ้าใครซุ่มฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีก็เป็นต่อ แต่ใครเตรียมการฝึกซ้อมมาไปเต็มที่ อันนี้ก็ต้องพ่ายให้กับคนที่เขาเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ยกแรกอย่างไรก็ตามในปีนี้ถือว่าเป็นการคัดเลือกนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาติ ที่มีความคึกคัก ตื่นเต้น...

Read more

ประกาศสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย เรื่อง คัดเลือกนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล(ทีมชาย-ทีมหญิง) การแข่งขันตะกร้อ “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

ประกาศสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย เรื่อง  คัดเลือกนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล(ทีมชาย-ทีมหญิง) การแข่งขันตะกร้อ “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

ประกาศสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเรื่อง คัดเลือกนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล(ทีมชาย-ทีมหญิง)การแข่งขันตะกร้อ "คิงส์คัพ" ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559------------------------------------------------- เพื่อให้การคัดเลือกและส่งทีมตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาติไทย(ทีมชาย-ทีมหญิง) ในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก "คิงส์คัพ" ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดระเบียบและเงื่อนไขการคัดเลือก ดังนี้1. วันคัดเลือก รายงานตัว 09.00 น. คัดเลือก 10.00 น. ณ โรงยิมส์พระราชวังสนามจันทร์...

Read more

ตะกร้อพระบรมฯ ครั้งที่ 38 ปิดฉากลงอย่างราบรื่น21-07-59

ตะกร้อพระบรมฯ ครั้งที่ 38 ปิดฉากลงอย่างราบรื่น21-07-59

สวัสดีครับแฟนๆชาวเลาะคอร์ตตะกร้อทุกท่าน ปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้วกับการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 38 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ หลังจากได้ฤกษ์เปิดเป็นอย่างทางการ โดย พลอากาศเอก วัธน มณีนัย รองผู้บัญชาการทหารอากาศ มาเป็นประธานพิธีเปิดเมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา                         ...

Read more

ลอดห่วงอาชีพ ปิดฉาก กองทัพบก ลอยลำคว้าแชมป์สมัยที่ 5 27-06-59

ลอดห่วงอาชีพ ปิดฉาก กองทัพบก ลอยลำคว้าแชมป์สมัยที่ 5 27-06-59

ปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับศึกลูกหวายจอมลีลา "ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 เซอร์กิตสุดท้าย ในรอบชิงชนะเลิศ คู่บิ๊กแมตช์ ระหว่าง กองทัพบก กับ ปทุมธานี แมตช์สมศักดิ์ศรีจบได้สวย สมกับเป็นทีมแชมป์สมัยที่ 5 สามารถคว้าแชมป์ประจำสนามในนัดสุดท้ายได้อย่างสวยสดงดงาม ด้วยสกอร์ 1760-1645 คะแนน หลังเสร็จสิ้นเซอร์กิตสุดท้ายในวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยแชมป์ตกเป็นของทีมสโมสรกองทัพบก ที่เก็บสะสมแต้มชนิดเรียกว่าลอยลำคู่แข่งขันอย่างถาวร วันนี้ ทีมงาน สุดสาคร เหยี่ยวข่าวคนเดิม...

Read more

"สิงห์เจ้าท่า" การท่าเรือ คว้าแชมป์ลอดห่วงอาชีพ เซอร์กิต7 20-06-59

"สิงห์เจ้าท่า" การท่าเรือ คว้าแชมป์ลอดห่วงอาชีพ เซอร์กิต7 20-06-59

       สวัสดีครับ แฟนๆชาวคลับเลาะคอร์ตตะกร้อและสาวกลอดห่วงทุกท่าน ส่งท้ายปลายสัปดาห์ของสัปดาห์ที่ 7 ทีมงาน สุดสาคร ยังคงเกาะติดสถานการณ์ การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 ที่สนามลานพลาซ่า กกท. หัวหมาก เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยคู่บิ๊กแมตช์เป็นการชิงแชมป์ประจำสนามเซอร์กิตที่ 7 ระหว่างคู่รักคู่แค้น "ปทุมธานี" กับ "การท่าเรือฯ" โดยในนัดนี้ผลปรากฎว่า "สิงห์เจ้าท่า" การท่าเรือฯ...

Read more

ปทุมธานี สอย กองทัพบก ล่วงคว้าแชมป์ ลอดห่วงอาชีพ เซอร์กิต3 24-05-59

ปทุมธานี สอย กองทัพบก ล่วงคว้าแชมป์ ลอดห่วงอาชีพ เซอร์กิต3 24-05-59

สวัสดีครับ แฟนๆชาวคลับเลาะคอร์ตตะกร้อและสาวกลอดห่วงทุกท่าน ผ่านไปแล้ว 3 เซอร์กิต เกมแข่งขันยังคงทวีความร้อนแรงและเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆกว่าเดิม เป็นไปตามคาดที่ปทุมธานี ปีนี้ฟอร์มช่างร้อนแรง สามารถพลิกเรือคว่ำ "สิงเจ้าท่า" การท่าเรือฯ สำเร็จ ด้วยสกอร์ 1610 – 1495 คะแนน ผ่านเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศ กับ กองทัพบก งานนี้ ปทุมธานี มาเหนือเฆมกว่า สอย กองทัพบก ล่วงซิวแชมป์ เซอร์กิต 3หลังจากผ่านไปแล้ว 3 เซอร์กิต...

Read more

เปิดกุนักแม่นห่วง 8 สโมสรระดับพระกาฬ ลอดห่วงอาชีพ ครั้งที่ 9 03-05-59

เปิดกุนักแม่นห่วง 8 สโมสรระดับพระกาฬ ลอดห่วงอาชีพ ครั้งที่ 9 03-05-59

     สวัสดีครับแฟนๆชาวเลาะคอร์ตตะกร้อ และสาวกลอดห่วงทุกท่าน อีกไม่กี่อึดใจก็จะถึงการแข่งขันรายการตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 ที่ ลานพลาซ่า กกท. หัวหมาก ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับตัวผู้เล่น 8 สโมสรระดับพระกาฬ ว่าใครอยู่ในประเภทไหนกันบ้างในปีนี้ จากการจัดลำดับ แรงกิ้งของ3ปีที่ผ่านมา ก็มีตัวนักกีฬาทั้งเก่าและใหม่ขึ้นแท่นมาในแต่ละประเภท งั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเม้าท์มอย เราไปดูรายชื่อ นักแม่นห่วงลีลา มีใครโยกย้ายไปสโมสรไหนกันบ้างนะขอรับเริ่มทีมแชมป์ สโมสรกองทัพบก รายชื่อนักกีฬาประกอบด้วย ประเภท ก. ส.อ.นพดล คงแถวทอง...

Read more

แถลงข่าว "ตะกร้อรีโว่คัพ 2016"

แถลงข่าว "ตะกร้อรีโว่คัพ 2016"

นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ อุปนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย และนายชาญชัย ช่วยโพธืกลาง ผอ.สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ และนายรุ่งโรจน์ ขันชะลี ผอ.ฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว การจัดการแข่งขัน "ตะกร้อรีโว่ คัพ 2016" เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2559 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรคิ 7...

Read more

26 เสียง 16 สมัย เทคะแนนเป็นเอกฉันท์ ยกมือให้พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ นั่งเป็นประมุขตะกร้ออีกวาระหนึ่ง02-04-59

26 เสียง 16 สมัย เทคะแนนเป็นเอกฉันท์ ยกมือให้พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ นั่งเป็นประมุขตะกร้ออีกวาระหนึ่ง02-04-59

สวัสดีครับแฟนๆชาวเลาะคอร์ตตะกร้อทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีปรีดา กับ พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ นายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย ที่มีการเทคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากสโมสรทั้งหมด 26 เสียงต่างยกมือให้เป็นคะแนนเอกฉันท์กับประมุขตะกร้อคนเดียว ดำรงตำแหน่งในฐานะนายกสมาคมกีฬาตะกร้อเป็นสมัยที่ 16 อีกครั้ง จากเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ชั้น 2 บ้านอัมพวัน ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558 สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อ และผู้แทนสมาชิกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย 27 สโมสร ได้แก่ สโมสรกองทัพบก โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ...

Read more

พ่อบ้านตะกร้อ รุดเยี่ยมให้กำลังใจ วางแนวทางกับเหล่าทัพลูกหวายไทย ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อ.หมวกเหล็ก02-04-59

พ่อบ้านตะกร้อ รุดเยี่ยมให้กำลังใจ วางแนวทางกับเหล่าทัพลูกหวายไทย ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อ.หมวกเหล็ก02-04-59

สวัสดีครับแฟนๆชาวเลาะคอร์ตตะกร้อทุกท่าน สัปดาห์ก่อนได้แสดงความยินดี กับ สโมสรราชนาวี ที่สามารถควบ 2 ถ้วยแชมป์พระราชทานได้สำเร็จเป็นสมัยที่สอง หลังจากขุนพลลูกทัพหวายได้เสร็จสิ้นภาระหน้าที่ให้กับสโมสร จากนี้ถึงคิวของเหล่าลูกทัพหวายไทยชายหาด ชัตเติ้ลค๊อก ทั้งชายและหญิง ที่มีรายชื่อเก็บตัวต้องเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าเข้าสู่แคมป์อย่างเป็นทางการ  นายธนวัฒน์ ประสงค์เจริญ เลขาธิการสมาคมตะกร้อฯ เผยว่า ทางสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย เตรียมเรียกเหล่าขุนพลทัพหวายไทยชายหาด และชัตเติ้ลค๊อก ที่ได้คัดเลือกเข้าเก็บตัว ทั้งชายและหญิงตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้ตลอดระยะเวลาภายใน 1 เดือน ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อ.หมวกเหล็ก สระบุรี หลังจากนั้นก็จะโยกย้ายเข้ามาเก็บตัว ตั้งแต่ 1...

Read more

มหาสารคาม มาท้วงบัลลังค์แชมป์คืนตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง23-03-59

มหาสารคาม มาท้วงบัลลังค์แชมป์คืนตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง23-03-59

                สวัสดีครับแฟนๆชาวเลาะคอร์ตตะกร้อทุกท่าน เมื่อวานได้นำผลการแข่งขันของกีฬาตะกร้อทุกประเภทกันไปแล้ว วันนี้ ก็ขอนำเสนอความภาคภูมิใจของทีมแชมป์กันบ้าง ที่ปีนี้ได้มีการแข่งขันอย่างดุเดือด สนุกสนานในรอบตัดเชือก ระหว่างทีมแชมป์เก่า อุดรธานี ถือเป็นทีมเต็งหนึ่งจ้า คู่กับ มหาสารคาม รองแชมป์เก่า ในนัดตัดเชือก ทีม มหาสารคามทำได้ดีกว่าเฉือนทีมแชมป์เก่าไปแบบขาดลอย ทำให้ในรอบชิงชนะเลิศ อย่างทีม มหาสารคาม สามารถปักธงรอ คว้าเหรียญทองได้อย่างแน่นอน เรามาฟังความรู้สึกของทีมแชมป์กันนะขอรับ นางมะลิวัลย์ นาคสมบูรณ์...

Read more

Login or Register

LOG IN